+1 479 231 4221
Politica de confidentialitate a datelor

 

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR

 

Operatorul de date cu caracter personal, ARTWIN Consulting SRL (denumita in continuare „Societatea”), persoană juridică română cu sediul social in București, str. Grigore Moisil, nr. 8, bl. 9, sc. F, et. 2, ap. 290, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7792/2011, CUI RO28691330, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prezenta politică ce reprezintă un angajament de respectare a confidențialității care explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR).

 

Orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dumneavoastră sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.

 

 1. 1.    SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul principal pentru care procesăm datele dvs. personale sunt de a asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale, obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Așadar, informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi in vederea oferirii către dumneavoastra a serviciilor de recrutare/ plasare de forta de muncă, training, instruire, consiliere/ consultanță coaching.

 

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dvs. care includ:

 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale dvs., accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
 • atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă dvs. sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
 • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana dvs.

 

 1. 2.    CE TIPURI DE DATE COLECTĂM?

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de serviciilor noastre. Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un produs sau o caracteristică, există posibilitatea să nu puteți utiliza produsul sau caracteristica respectivă. În vederea prestării serviciilor de recrutare/ plasare de forta de muncă, training, instruire, consiliere/ consultanță coaching, prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume şi prenume, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenie, datele din actele de stare civilă, telefon, adresa, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională si studii, situatia familială, experiențe si motivații profesionale.

 

 1. 3.    Datele dumneavoastră personale pe care le colectăm sau le stocăm, nu vor fi prelucrate mai înainte ca:
 • dvs. să vă dați consimțământul sau sa fiti informat in ceea ce priveste prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea să fie necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine;
 • prelucrarea să fie necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea să fie necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiți;
 • prelucrarea să fie necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dvs., care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când este vorba despre datele cu caracter personal ale unui copil.

Principiile protecției datelor nu se aplică informațiilor anonime, adică informațiilor care nu sunt legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă sau datelor cu caracter personal care sunt anonimizate astfel încât dvs. nu sunteți sau nu mai sunteți identificabil. Prin urmare, această politică de confidențialitate nu vizează prelucrarea unor astfel de informații anonime, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate în scopuri statistice sau de cercetare sau în alte scopuri.

 

 1. 4.    UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile dumneavoastră pentru perioada în care contul dvs. este activ, pentru a vă oferi servicii, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului nostru, conform procedurilor de lucru privitoare la protecția datelor.

 

 1. 5.    SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea prelucrează informațiile furnizate de dumneavoastră în siguranță și cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Angajații nostri sunt instruiți periodic cu privire la securitatea prelucrării informațiilor confidențiale și ne asigurăm în mod constant că dispozitivele electronice pe care le folosesc sunt protejate de sisteme hardware și software adecvate.

 

 1. 6.    STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. DURATA

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza serviciile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul serviciilor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 

 • menținerea și îmbunătățirea performanței serviciilor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare;
  • perioada pentru care dvs. v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu le mai păstra;
  • dacă este vorba despre date la care dvs. aveți acces, datele vor fi stocate până când dvs. le veți șterge.
  • Dacă datele dvs. sunt considerate sensibile, atunci vor fi stocate pe o perioada mai scurtă;
  • Situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu;
  • În toate în virtutea dreptului de control al datelor personale pe care le avem despre dvs., puteți opta pentru/să:
   • Ștergere date: Ne puteți solicita să ștergem, parțial sau total, unele dintre datele dvs. personale (de ex., dacă nu mai sunt necesare pentru a vă furniza servicii).
   • Modificare sau corectare date: De asemenea, ne puteți solicita să modificăm, să actualizăm sau să vă remediem datele în anumite situații, mai ales dacă sunt inexacte.
   • Obiectați la, sau limitați sau restricționați utilizarea datelor: Ne puteți solicita să oprim utilizarea tuturor sau unei părți din datele dvs. personale (de ex., dacă nu avem dreptul legal de a continua să le utilizăm) sau să limităm utilizarea acestora (de ex., dacă datele dvs. personale sunt imprecise sau deținute în mod ilegal).
   • Drept de accesare și/sau preluare a datelor: puteți cere o copie a datelor dvs. personale care vă va fi furnizată într-o formă lizibilă.

 

 1. 7.    PLÂNGERI

În situația în care considerați că datele dvs. nu sunt prelucrate legal, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

 1. 8.    CONTACT

În situația in care doriți sa ne contactati pentru exercitarea drepturilor conferite de lege, va stam oricand la dispozitie:

 • Pe email la: contact@artwinconsulting.ro

Prin scrisoare, la: Artwin Consulting, str. Grigore Moisil, nr. 8, bl. 9, sc. F, et. 2, ap. 290, sector 2, București

Testimoniale

"M-am simțit bine în timpul interviului, așa cum nu m-am mai simțit de multă vreme. Mi-a plăcut deschiderea recruiterului și faptul că am primit feedback în timpul conversației telefonice."

Candidat implicat în procesul de recrutare

„Trainer comunicativ, deschis, pregătit atât în ceea ce privește partea teoretică cât și cea practică.
Training bine structurat.”

Elena Mihai, Banca Transilvania

„Îmi place foarte mult Monica atât ca persoană cât și ca trainer, face totul să pară ușor și amuzant.
Trainingul a fost unul productiv, am învățat foarte multe, mi-a plăcut atmosfera destinsă și interactivă”

Mirela Atudorei, Transylvania College

Like us on Facebook

Nume :
Email:
Companie :
Functie :
 

 

 

 

Telefon: +1 479 231 4221  

 

Adresa: Str. Macesului nr. 56i,
Cluj-Napoca, jud. Cluj
© 2022 Artwin Consulting - firma de consultanta resurse umane, training si coaching